Zorg Home HB

Zorg

Ons woonzorgcentrum staat voor een permanente en kwalitatieve begeleiding en verzorging, zowel op psychisch als op fysiek vlak. Het spreekt voor zich dat zorg een 24-uurs benadering vraagt, op maat van de ouderen.

Zorg op maat

zorg op maat

Wij gaan zorgzaam om met onze bewoners. Bij ‘warme zorg’ staat de aard van de zorg centraal, namelijk een veilig leefklimaat creëren en op een menselijke manier omgaan met ouderen.

Het kan uiteraard om medische verzorging en verpleging gaan. Bewoners en familie kunnen met hun vragen terecht bij onze medewerkers. Er is ruimte voor één-op-ééngesprekken en dialoog. Daarbij is er altijd communicatie met de huisarts. Daarnaast kan je rekenen op de deskundigheid van een team ergo- en kinesitherapeuten.

Dankzij een sterk opgeleid team blijven wij steeds een stapje voor. Voortdurend leren en innoveren maakt deel uit van onze missie. Onze medewerkers bieden een kwaliteitsvolle én persoonsgerichte dienstverlening.

palliatieve zorg - Haerlebout

palliatieve zorg

In het woonzorgcentrum Haerlebout zorgen wij voor een maximaal comfort voor palliatieve bewoners. Menselijke aanwezigheid, pijnbestrijding en filosofische bijstand staan daarbij centraal. Een deskundig team dat hier speciaal voor is opgeleid staat klaar voor de begeleiding en zorg. Een menswaardige zorgverlening betekent ook individuele aandacht voor de bewoner. Daarnaast maken wij tijd en ruimte voor overleg met de familieleden die bij dit proces betrokken zijn. Elke stap gebeurt in nauw contact met de huisarts.

In hun laatste levensfase kunnen de bewoners in de vertrouwde omgeving van hun kamer verblijven. Familieleden kunnen als ze dit wensen constant, ook tijdens de nacht, de bewoner nabij blijven.

Contacteer ons - inschrijven

Wil je graag meer weten over onze woonzorgkamers, zorgflats of assistentiewoningen? Wij helpen je graag verder na het maken van een afspraak. Bij een rondleiding beantwoorden wij al je vragen en kan je kennismaken met de medewerkers en bewoners. Wij vinden het belangrijk om vooraf een oriënterend gesprek te voeren zodat de motivatie en de verwachtingen van de oudere in lijn liggen met onze zorgverlening. 

contact

inschrijven