Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de meest voorkomende vragen. Indien je bijkomende vragen hebt, contacteer ons gerust!

haerlebout-duinroos@squatina.be

Woonzorgcentrum

Hoeveel is de dagprijs?

De prijs is € 74,09 per kamer

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?

De waarborg werkt volgens hetzelfde principe als voor een hoofdverblijfplaats (dus via een geblokkeerde huurwaarborgrekening). Het bedrag is beperkt tot 30 x de dagprijs.
Indien er geen schade aan de kamer is wordt de waarborg bij het beëindigen van de overeenkomst terugbetaald.

Wat is er wel/niet inbegrepen in de dagprijs?

Inbegrepen

 • Huur kamer incl water, gas, elektriciteit
 • Inrichting en uitrusting van de kamer
 • Schoonmaak en technisch onderhoud van de kamer
 • Het gebruik en de was van bad- en bedlinnen
 • Het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en liften
 • De collectieve verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en de brandverzekering
 • De brandverzekering van persoonlijke inboedel
 • Verzorgde maaltijden
 • Koffie en thee in de cafetaria
 • Aanbod dranken bij maaltijden en op de kamer
 • Dieetadvies en opvolging
 • Animatie en ontspanningsactiviteiten
 • Ergotherapie
 • Verpleegkundige zorgen
 • Incontinentiemateriaal
 • Basispakket toiletartikelen
 • Aansluiting digitale televisie en draadloos internet

Niet inbegrepen
Voorschotten ten gunste van derden*

 • Opleg huisarts/ externe verstrekkers van zorg zoals bv. opleg consultatie specialisten, Gerodent,…
 • Persoonlijke was
 • Medicatie
 • Pedicure/manicure
 • Lichte en dadelijke opneembare voeding ten belope van de meerkost van een gewone maaltijd.
 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht via de apotheek.
 • Alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen.

Niet inbegrepen

 • Ziekenvervoer
 • Ziekenhuiskosten
 • Labo
 • Mutualiteitsbijdrage
 • ... 

*Dit zijn uitgaven die door de voorziening betaald worden op naam van de bewoner en die voor hetzelfde bedrag gefactureerd worden op de verblijfsfactuur

Wie kan er terecht in het woonzorgcentrum?

Iedereen die minstens 65 jaar oud is maar extra hulp en ondersteuning nodig heeft. Bij de huisarts kan je de nodige documenten opvragen, bv. de KATZ-schaal, een diagnostisch bilan, ...

Wat zijn de bezoekuren?

De bewoner kan om het even welk moment bezoek ontvangen.

Mag een bewoner zijn/haar eigen spullen meebrengen?

Je bent vrij om je kamer persoonlijk aan te kleden of in te richten met eigen meubelen met uitzondering van het in hoogte verstelbaar bed dat door de voorziening ter beschikking wordt gesteld. Indien je dit wenst kan je, zonder meerkost, gebruik maken van het basismeubilair (tafel, stoel, zetel). Gelieve rekening te houden dat er bij de inrichting van de kamer voldoende ruimte gelaten wordt zodat de medewerkers hun taken op een ergonomisch verantwoorde manier kunnen uitvoeren.

Wat is er aanwezig in de kamer?

Alle kamers zijn éénpersoonskamers voorzien van zorgmeubilair en een sanitair gedeelte. Daarnaast is er een oproepsysteem aanwezig in elke kamer. Digitale televisie en internet zijn beschikbaar.

Welke administratieve zaken heb je nodig bij opname?

Bij het ondertekenen van de woonovereenkomst (het contract) worden deze zaken toegelicht. Een identiteitskaart met pincode en een klever van je mutualiteit is van belang.

Wat met de aankoop en beheer van medicatie?

Een woonzorgkamer dient te voldoen aan de regelgeving van het woonzorgdecreet van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Het medicatiebeheer valt onder de verantwoordelijkheid van de voorziening.
Medicatie wordt enkel klaargezet en toegediend op voorschrift van de huisarts. De toelevering gebeurt dagelijks via een externe apotheek.

Wat met cashgeld en waardevolle spullen?

Het woonzorgcentrum is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Dit brengt jammer genoeg met zich mee dat ook personen met minder goede bedoelingen vrij het gebouw in en uit kunnen. Hoewel er heel wat sociale controle is en veel bezoekers door de medewerkers worden opgemerkt, is diefstal niet uit te sluiten. Daarom adviseren wij om geen grote sommen geld of waardevolle juwelen bij te houden in je kamer.

Hoe verloopt een inschrijving?

Dit kan op afspraak aangevraagd worden tijdens de kantooruren. Via het contactformulier op deze website , telefonisch, per e-mail of via Woonzorgweb.
Wij vinden het belangrijk om vooraf een oriënterend gesprek te voeren zodat de motivatie en de verwachtingen van de oudere in lijn ligt met onze zorgverlening. In het belang van de toekomstige bewoner worden een aantal medische gegevens opgevraagd.

Zijn huisdieren welkom?

Het houden van kleine huisdieren (vogel, hond, kat, …) is toegelaten, voor zover ze geen overlast veroorzaken en de bewoner en/of zijn bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud. 
Bezoekers mogen een huisdier meebrengen op bezoek zolang deze niet voor overlast zorgen.

Zorgflats

Hoeveel is de dagprijs?

 • € 92,08 zorgflat 1 persoon
 • € 74,09 zorgflat 2 personen, dit is de prijs per persoon

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?

De waarborg werkt volgens hetzelfde principe als voor een hoofdverblijfplaats (dus via een geblokkeerde huurwaarborgrekening). Het bedrag is beperkt tot 30 x de dagprijs.
Indien er geen schade aan de flat is wordt de waarborg bij het beëindigen van de overeenkomst terugbetaald.

Wat is er wel/niet inbegrepen in de dagprijs?

Inbegrepen

 • Huur flat incl water, gas, elektriciteit
 • Gedeeltelijke inrichting en uitrusting van de flat
 • Schoonmaak en technisch onderhoud van de flat
 • Het gebruik en de was van bad- en bedlinnen
 • Het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en liften
 • De collectieve verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en de brandverzekering
 • De brandverzekering van persoonlijke inboedel
 • Verzorgde maaltijden
 • Aanbod dranken bij maaltijden en op de flat. Koffie en thee in de cafetaria
 • Dieetadvies en opvolging
 • Animatie en ontspanningsactiviteiten
 • Ergotherapie
 • Verpleegkundige zorgen
 • Incontinentiemateriaal
 • Basispakket toiletartikelen
 • Aansluiting digitale televisie en draadloos internet

Niet inbegrepen
Voorschotten ten gunste van derden*

 • Opleg huisarts/ externe verstrekkers van zorg zoals bv. opleg consultatie specialisten, Gerodent,…
 • Persoonlijke was
 • Medicatie
 • Pedicure/manicure
 • Lichte en dadelijke opneembare voeding ten belope van de meerkost van een gewone maaltijd.
 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht via de apotheek.
 • Alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen.

Niet inbegrepen

 • Ziekenvervoer
 • Ziekenhuiskosten
 • Labo
 • Mutualiteitsbijdrage
 • Staanplaats voor een wagen
 • ...

*Dit zijn uitgaven die door de voorziening betaald worden op naam van de bewoner en die voor hetzelfde bedrag gefactureerd worden op de verblijfsfactuur

Wie kan er terecht in de zorgflats?

Iedereen die minstens 65 jaar oud is maar extra hulp en ondersteuning nodig heeft. Bij de huisarts kan je de nodige documenten opvragen, bv. de KATZ-schaal, een diagnostisch bilan, ...

Wat zijn de bezoekuren?

De bewoner kan om het even welk moment bezoek ontvangen.
De bewoners zijn ook vrij om gelijk wanneer de zorgflat te verlaten om bijvoorbeeld zelf iemand te bezoeken, boodschappen te doen.

Mag een bewoner zijn/haar eigen spullen meebrengen?

Elke flat is uitgerust met een keuken, badkamer en woonkamer. Videofonie, een oproepsysteem voor als je hulp nodig hebt en branddetectie zijn standaard in elke flat. Je persoonlijke meubels breng je gewoon mee! Elke slaapkamer is voorzien van zorgmeubilair.

Welke administratieve zaken heb je nodig bij opname?

Bij het ondertekenen van de woonovereenkomst (het contract) worden deze zaken toegelicht. Een identiteitskaart met pincode en een klever van je mutualiteit is van belang.

Wat met de aankoop en beheer van medicatie?

Een zorgflat dient te voldoen aan de regelgeving van een woonzorgkamer. Dat betekent dat medicatiebeheer onder de verantwoordelijkheid valt van de voorziening.
Medicatie wordt enkel klaargezet en toegediend op voorschrift van de huisarts. De toelevering gebeurt dagelijks via een externe apotheek.

Wat met cashgeld en waardevolle spullen?

Het woonzorgcentrum is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Dit brengt jammer genoeg met zich mee dat ook personen met minder goede bedoelingen vrij het gebouw in en uit kunnen. Hoewel er heel wat sociale controle is en veel bezoekers door de medewerkers worden opgemerkt, is diefstal niet uit te sluiten. Daarom adviseren wij om geen grote sommen geld of waardevolle juwelen bij te houden in je flat.

Hoe verloopt een inschrijving?

Dit kan op afspraak aangevraagd worden tijdens de kantooruren. Via het contactformulier op deze website, per e-mail, telefonisch of via Woonzorgweb .
Wij vinden het belangrijk om vooraf een oriënterend gesprek te voeren zodat de motivatie en de verwachtingen van de oudere in lijn ligt met onze zorgverlening. In het belang van de toekomstige bewoner worden een aantal medische gegevens opgevraagd.

Zijn huisdieren welkom?

Het houden van kleine huisdieren (vogel, hond, kat, …) is toegelaten, voor zover ze geen overlast veroorzaken en de bewoner en/of zijn bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud. 
Bezoekers mogen een huisdier meebrengen op bezoek zolang deze niet voor overlast zorgen.

Duinroos

Wat is het verschil tussen een erkende assistentiewoning en een serviceflat?

Een erkende assistentiewoning is de opvolger van een serviceflat. Het is een toegankelijke, comfortabele woonst die volledig voldoet aan de wetgeving die de overheid heeft opgesteld. Ze zijn volledig ingericht op maat van ouderen zodat die zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De woningen moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, volgende essentiële kenmerken dienen aanwezig zijn: de flats moeten toegankelijk zijn voor rolstoelen. Er moet een alarmsysteem (oproepsysteem), een sociale ontmoetingsruimte en een woonassistent aanwezig zijn. Ook moeten bewoners inspraak krijgen via de gebruikersraad.

Hoeveel is de dagprijs?

De prijs is € 42,90 per dag

De dagprijs betreft de woning daarom vragen wij geen bijkomende vergoeding voor een extra bewoner.

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?

De waarborg werkt volgens hetzelfde principe als voor een hoofdverblijfplaats (dus via een geblokkeerde huurwaarborgrekening). Het bedrag is beperkt tot 30 x de dagprijs.
Indien er geen schade aan de flat is wordt de waarborg bij het beëindigen van de overeenkomst terugbetaald.

Wat is er wel/niet inbegrepen in de dagprijs?

Zijn inbegrepen in de prijs:

 • De huur van de flat
 • Aansluiting digitale televisie en draadloos internet
 • Het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en liften
 • Het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin
 • 24/7 permanentie van geschoold personeel voor het beantwoorden van de noodoproepen
 • De collectieve verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en de brandverzekering
 • De brandverzekering van persoonlijke inboedel
 • Het gebruik van de gemeenschappelijke fietsenstalling
 • Het gebruik van de videofoon
 • De kosten voor het ophalen van het huisvuil
 • De onroerende voorheffing
 • Bemiddeling en coördinatie met thuiszorgdiensten

Niet inbegrepen:

 • Maaltijden
 • Telefonie
 • Elektriciteit /gas/water
 • Schoonmaak en technisch onderhoud van de flat
 • Staanplaats voor de wagen
 • De persoonlijke bijdrage in de thuiszorgdiensten
 • De persoonlijke belastingen

Wat zijn de bezoekuren?

De bewoner kan om het even welk moment bezoek ontvangen.
De bewoners zijn ook vrij om gelijk wanneer de assistentiewoning te verlaten om bijvoorbeeld zelf iemand te bezoeken, boodschappen te doen of met vakantie te gaan.

Mag een bewoner zijn/haar eigen spullen meebrengen?

Elke flat is uitgerust met een keuken, badkamer en woonkamer.  Videofonie, een oproepsysteem voor als je hulp nodig hebt en branddetectie zijn standaard in elke flat. Voor de inrichting van je flat kies je zelf. Je persoonlijke meubels breng je dus gewoon mee!

Welke administratieve zaken heb je nodig bij opname?

Bij het ondertekenen van de woonovereenkomst (het contract) worden deze zaken toegelicht. Een identiteitskaart met pincode en een klever van je mutualiteit is van belang.

Wie kan er terecht in de assistentiewoningen?

Iedereen die minstens 65 jaar oud is, die zelfstandig wil en kan wonen en leven, maar in de (al dan niet nabije) toekomst mogelijk wat extra hulp en ondersteuning zal kunnen gebruiken. Een erkende groep van assistentiewoningen kan voor maximaal 25 procent van deze leeftijdsgrens afwijken.
Ben jij bijvoorbeeld 65 en is jouw partner jonger, dan vormt dat geen probleem.​ Als je jonger bent maar door een beperking ben je gebaat bij een verblijf in een assistentiewoning, dan kan dat ook.

Hoe verloopt een inschrijving?

Dit kan op afspraak aangevraagd worden tijdens de kantooruren. Via het contactformulier op deze website, per e-mail, telefonisch of via Woonzorgweb .

Zijn huisdieren welkom?

Het houden van kleine huisdieren (vogel, hond, kat, …) is toegelaten, voor zover ze geen overlast veroorzaken en de bewoner en/of zijn bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud. 
Bezoekers mogen een huisdier meebrengen op bezoek zolang deze niet voor overlast zorgen.

samen tegen eenzaamheid: klein gebaar, grote impact

Samen tegen eenzaamheid: klein gebaar, grote impact

Help je mee aan het creëren van een warme, verbonden gemeenschap?

Eenzaamheid aanpakken begint met eenvoudige, liefdevolle gebaren. Of het nu gaat om een vriendelijk 'hallo', een telefoontje naar een oude bekende, of het buitenzetten van de vuilnisbak voor de buurman – elk gebaar telt!

Samen kunnen we bruggen bouwen, harten verwarmen en eenzaamheid aanpakken. Maak jij samen mee het verschil? 

lees meer alle berichten

Haerlebout en Duinroos vieren 10-jarig bestaan!

10 jaar Haerlebout en Duinroos! 

 

Om die reden werd er op 28 juni een ganse feestdag georganiseerd! ’s Middags konden bewoners en medewerkers genieten van een heerlijke BBQ met een optreden en aansluitend een dessertbuffet. ’s Avonds ging Squatina voor een gezellig samenzijn met alle medewerkers van Haerlebout met een toffe quiz!

Hartelijk wonen en werken in een unieke omgeving -> daar gaan wij voor!

lees meer alle berichten